Lagos
Lagos
Lagos
Mon - Fri / 08:00 - 18:00
|
info@haferlogistics.com
|
01-4538988, 0815-548-4258, 0906-676-4192
Mon - Fri / 09:00 - 19:00
|
info@haferlogistics.com
|
01-4538988, 0815-548-4258, 0906-676-4192

Contact Us

Get Intouch

Phone

01-4538988, +234815-548-4258, +234906-676-4192

Email

info@haferlogistics.com

Location

 2, Esomo Close, Off Toyin Street, Ikeja, Lagos

Phone

01-4538988, +234815-548-4258, +234906-676-4192

Email

info@haferlogistics.com

Location

 2, Esomo Close, Off Toyin Street, Ikeja, Lagos

Phone

01-4538988, +234815-548-4258, +234906-676-4192

Email

info@haferlogistics.com

Location

 2, Esomo Close, Off Toyin Street, Ikeja, Lagos

Leave us your info

and we will get back to you.